Wat is een aansprakelijkheidsverzekering ZZP

 

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering zzp?

Het zal u toch maar overkomen. Terwijl u aan het werk bent ZZP’er, gebeurt er een ongelukje waarbij u voor de financiële gevolgen moet opdraaien. Sterker nog, het kan u als ZZP’er de kop kosten. Gelukkig bestaat er zoiets als een aansprakelijkheidsverzekering ZZP. Ongelukjes kunnen gebeuren en de financiële gevolgen kunnen relatief makkelijk hiermee worden opgevangen.

Wat verzekert een aansprakelijkheidsverzekering ZZP?

U bent verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade aan derden. Dit geldt voor schade aan andermans spullen en letselschade.  De aansprakelijkheid moet in verband staan met de bij ons bekende werkzaamheden en activiteiten zoals die op de polis staan beschreven. Aansprakelijkheid ontstaan in privé omstandigheden zijn niet verzekerd.

Voorbeeld: U bent werkzaam als keukenmonteur  en u bent een keuken aan het plaatsen. Tijdens het lopen door de gang van het huis valt uw hamer uit uw hand op de marmeren vloer met schade als gevolg. De schade loopt in de duizenden euro’s. Nadat u aansprakelijk bent  gesteld,  vergoedt een aansprakelijkheidsverzekering ZZP de financiële gevolgen van deze schade.

Voorbeeld: U bent werkzaam als keukenmonteur en dat staat ook zo op de polis. Stel, u gaat het dak op bij een klant om een aantal dakpannen te plaatsen. Een eventuele schade die dan door u wordt veroorzaakt is niet gedekt. U staat namelijk niet als dakdekker op de polis.

TIP: controleer van tijd tot tijd uw aansprakelijkheidspolis ZZP of de werkzaamheden nog wel correct zijn. Aanpassen kan altijd. Met of zonder premie aanpassing.

Wie is verzekerd?
– De verzekeringnemer
– Mogelijk zijn ondergeschikten (tijdelijke uitzendkracht en stagiair). Informeer bij de verzekeraar!

Welke onderdelen zijn verzekerd?
– Algemene aansprakelijkheid
– Werkgeversaansprakelijkheid (zie de bijzondere voorwaarden in de polisvoorwaarden)
– Milieuaantasting (zie de bijzondere voorwaarden in de polisvoorwaarden)
– Opzichtrisico (zie de bijzondere voorwaarden in de polisvoorwaarden)

Wat is er niet gedekt?
U kunt voor veel zaken die fout lopen aansprakelijk worden gesteld.Maar niet alle claims zijn gedekt op deze polis.
– De schade die u veroorzaakt met uw motorvoertuig is niet gedekt. Hier dient u een zakelijke motorvoertuigen verzekering voor af te sluiten.
– Schade aan eigen zaken zijn niet gedekt
– Montage is niet bij alle verzekeraars standaard meeverzekerd.
– Het bouwproject is niet bij alle verzekeraars standaard meeverzekerd
– Schade die u opzettelijk veroorzaakt is niet gedekt. Als u expres iemands spullen kapot maakt bent u daar weliswaar aansprakelijk voor maar het valt niet onder de dekking.
– Zuivere vermogensschade is niet gedekt. Hiervan is sprake wanneer een derde verlies heeft geleden of heeft gemiste inkomsten heeft zonder dat er schade is.

Een aantal voorbeelden.
Voorbeeld 1: U maakt een machine waarbij er 500 ballen per dag gemaakt kunnen worden. In werkelijkheid zijn het er maar 400. De opdrachtgever mist dus 100 ballen per dag en leidt daardoor inkomstenderving. U wordt aansprakelijk gesteld. De verzekering keert echter niet uit!

Voorbeeld 2: U installeert een machine die u zelf niet heeft geleverd en maakt deze kapot. De machine moet gerepareerd worden. De machine staat stil en de ondernemer kan geen opzet maken. U wordt daarvoor aansprakelijk gesteld. De verzekering keert nu wel uit omdat de oorzaak een schade aan de machine is met een vermogensschade als resultaat. Hier is dus geen sprake van zuivere vermogensschade maar van vermogensschade. En dan keert de verzekering wel uit.

Voor een ZZP-er is een aansprakelijkheidsverzekering een relatief goedkope investering. anaf € 100,00 per jaar kunnen ZZP-ers een aansprakelijkheidsverzekering ZZP afsluiten. Afhankelijk van beroep en omzet.

Een ongelukje zit vaak in een klein hoekje. De gevolgen kunnen heel groot zijn. Voorkom dat en sluit een aansprakelijkheidsverzekering ZZP af.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering ZZP
Beoordeel deze pagina