Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bent u bestuurder van een vereniging, stichting, bv of nv?

Dan bent u standaard met uw privé vermogen aansprakelijk!!

Dan kan het interessant zijn een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Op deze pagina leest u meer over deze verzekering.

Wat is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Als bestuurder van een rechtspersoon, zoals een stichting, maakt u vele belangrijke beslissingen. De meeste beslissingen pakken goed uit, maar een beslissing kan ook verkeerd uitpakken. Stelt iemand u persoonlijk aansprakelijk voor de schade van een verkeerde beslissing? Dan kunt uw privévermogen beschermen met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zorgt ervoor dat u niet persoonlijk financieel nadeel zult hebben n.a.v. de schade van een beslissing die u als bestuurder van een rechtspersoon heeft gemaakt. Dit betekent dat u uw privévermogen niet in hoeft te leveren om deze schade te kunnen dekken. Ook beschermt de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering uw privévermogen als een medebestuurder een verkeerde beslissing heeft gemaakt, met bepaalde financiële schade tot gevolg. Deze verzekering beschermt namelijk het gehele bestuur van een rechtspersoon.

Bestuurdersaansprakelijkheid aanvragen ABC (voor bv en nv)

Download aanvraagformulier ABC  Premie ABC

Bestuurdersaansprakelijkheid aanvragen ABT (voor stichtingen en verenigingen)

Download aanvraagformulier ABt  Premie ABT

Bestuurdersaansprakelijkheid aanvragen VvE

Download aanvraagformulier VvE  Premie VvE

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder van een organisatie, een stichting of een vereniging heeft u een bepaalde bestuurdersaansprakelijkheid. Er wordt onderscheid gemaakt in interne aansprakelijkheid en externe aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheidsstelling door belanghebbende(n) in de eigen organisatie

Interne bestuurdersaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de relatie die u als bestuurder heeft met de rechtspersoon en de verplichtingen die hierbij komen kijken. Heeft uw organisatie schade geleden door een verkeerde beslissing die u heeft gemaakt? Dan beschermt de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering u tegen interne aansprakelijkheid. Dit betekent dat u de financiële schade die de rechtspersoon door uw beslissing geleden heeft, niet zelf hoeft te vergoeden.

Aansprakelijkheidsstelling door externen

Externe aansprakelijkheid gaat om schade aan derden. Bij deze vorm van bestuurdersaansprakelijkheid bent u aansprakelijk voor de schade die mensen lijden als het gevolg van uw handelen. Lijden de klanten van uw bv bijvoorbeeld schade door de verkeerde beslissing die u als bestuurder van de bv heeft gemaakt? Dan valt dit onder de externe aansprakelijkheid van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Ook deze schade wordt door de verzekeringsmaatschappij vergoed.

Sommige bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen bieden ook een dekking voor het inlooprisico. Ontstaat er nu schade door een fout die u in het verleden gemaakt heeft? Dan wordt uw privévermogen ook in dit geval beschermd. Wel kunt u de claim in dit geval wel pas indienen na de ingangsdatum van uw verzekering. Ook is de voorwaarde van het inlooprisico dat het feit of voorval waar u een claim voor indient, niet eerder bekend bij u was.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VvE

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) bestaat uit twee organen. Het gaat om de vergadering van eigenaars en het bestuur van de VvE. Zit u in het bestuur van een Vereniging van Eigenaren? Dan kunt u aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele verkeerde beslissingen die u als bestuurslid maakt. Heeft u een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, dan wordt uw privévermogen in dit geval beschermd.

Stel, uw appartementencomplex moet gerenoveerd worden. U kiest er als bestuur van de VvE voor met een bepaalde aannemer in zee te gaan die deze renovatiewerkzaamheden uit zal voeren. Uiteindelijk blijkt dat u met een onbetrouwbare partij in zee bent gegaan. De andere leden van de VvE willen u aansprakelijk stellen voor de financiële schade die zij door deze verkeerde beslissing lijden. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt u in dit geval. Door deze verzekering hoeft u niets van uw privévermogen in te leggen om dit probleem op te lossen.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting

Ook een stichting heeft een bestuur. Als bestuurslid van een stichting maakt u veel goede beslissingen, maar kunt u ook een foute keuze maken. Heeft deze foute beslissing bepaalde financiële schade tot gevolg? Dan kan de stichting u aansprakelijk stellen voor deze schade. Heeft u een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichting, dan loopt uw privévermogen geen gevaar. De verzekeringsmaatschappij vergoedt de door u veroorzaakte schade en dit betekent dat u geen geld hoeft te betalen voor uw verkeerde beslissing.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering vereniging

Zit u in het bestuur van een vereniging? Dan kunt u ook een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Maakt u een verkeerde beslissing, dan beschermt deze verzekering u tegen financiële schade. De verzekeringsmaatschappij betaalt de schade die de vereniging door uw keuze heeft opgelopen. Uw privévermogen blijft beschermd.

Zit u met meerdere mensen in het bestuur van de vereniging? Dan beschermt de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering u ook als een van uw medebestuurders een verkeerde beslissing maakt, met financiële schade tot gevolg. Het gehele bestuur wordt beschermd met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering bv

Zit u in het bestuur van een bv, dan is het erg verstandig een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Deze verzekering beschermt u bij interne aansprakelijkheid, maar ook bij externe aansprakelijkheid. Ook als u samen met andere bestuursleden een verkeerde keuze maakt, wordt u beschermd door de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Dit is ook het geval als een van de andere bestuursleden van uw bv een verkeerde beslissing maakt, met bestuurdersaansprakelijkheid tot gevolg.

Zeker als er veel geld in het spel is, is het verstandig een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Heeft u Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringdeze verzekering niet en wordt u persoonlijk aansprakelijk gesteld voor een bepaalde keuze die u en de andere bestuurders van de bv hebben gemaakt? Dan is de kans groot dat u uw privévermogen volledig in moet leveren om dit probleem op te lossen. U kunt in deze situatie zelfs in de schulden komen. Heeft u een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, dan gebeurt dit niet. Ook als u echt een stomme keuze heeft gemaakt als bestuurder van de bv, bent u beschermd.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering premie

Net zoals bij andere verzekeringen het geval is, betaalt u voor de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering altijd een bepaalde premie. De premie die u voor deze verzekering moet betalen, is afgestemd op uw specifieke situatie.

Zo is de premie van uw bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afhankelijk van diverse factoren. Ten eerste is dit de omvang van het bedrijf, de VvE, de stichting of de vereniging waar u bestuurder van bent. Hoe groter het bedrijf, de VvE of de stichting, hoe hoger de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering premie. Daarnaast is de premie van uw verzekering afhankelijk van het bedrag dat u wilt verzekeren. U kunt bijvoorbeeld een verzekering afsluiten die u maximaal 500.000 euro uitkeert bij bestuurdersaansprakelijkheid, maar er zijn ook verzekeringen die meer dan 1 miljoen euro uitkeren bij interne of externe aansprakelijkheid bij bestuurders. Hoe hoger het verzekerde bedrag, des te hoger de premie.

Kosten bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De premie voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering betaalt u niet per maand, maar per jaar. Voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor een VvE met een verzekerd bedrag van 500.000 euro, betaalt u bijvoorbeeld een jaarpremie vanaf 140 euro* per jaar. Voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor een bv bent u verzekerd vanaf 170 euro* per jaar.

De kosten voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verschillen per bestuurdersvorm.Hieronder ziet u een overzicht van de verzekerde bedragen per premie, per bestuursvorm.

  • ABC (voor bv en nv)
  • ABT (voor stichtingen en verenigingen)
  • VVE

ABC

Verzekerd bedrag Premie
 € 100.000  € 170*
 € 250.000  € 220*
 € 500.000  € 300*
 € 1.000.000  € 430*
 € 1.500.000  € 540*
 € 2.000.000  € 650*

ABT

Verzekerd bedrag Premie Opslag 15% Net opgericht of vbp
 € 100.000  € 150*  € 170
 € 250.000  € 200*  € 230
 € 500.000  € 275*  € 315
 € 1.000.000  € 375*  € 430
 € 1.500.000  € 500*
 € 2.000.000  € 625*

VVE

Verzekerd bedrag Premie
 € 100.000  € 140*
 € 250.000  € 185*
 € 500.000  € 255*
 € 1.000.000  € 335*
 € 1.500.000  € 475*
 € 2.000.000  € 600*

*Alle genoemde premies zijn exclusief assurantiebelasting

Aanvragen

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kunt u gemakkelijk aanvragen door het onderstaande aanvraagformulier te downloaden en ingevuld terug te sturen via de mail naar info@lancyr.nl.

Bestuurdersaansprakelijkheid ABC (voor bv en nv)

Download aanvraagformulier ABC

Bestuurdersaansprakelijkheid ABT (voor stichtingen en verenigingen)

Download aanvraagformulier ABT

Bestuurdersaansprakelijkheid VvE

Download aanvraagformulier VvE
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Aantal stemmen: 107 Gemiddelde score: 1.7