ZZP verzekeringenZZP verzekeringen

Wie start als zzp’er heeft een aantal zzp verzekeringen nodig want als ondernemer loopt u risico’s waarvan de gevolgen soms niet te overzien zijn. Er komt nogal wat kijken bij het starten van een eigen onderneming en in veel gevallen is het verstandig voor een startende ondernemer meerdere risico’s met zzp verzekeringen op te vangen.

Op deze pagina geven we u uitleg over een aantal belangrijke zzp verzekeringen.

Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven zzp

Als ondernemer kunt u voor heel wat zaken aansprakelijk gesteld worden. Een mogelijkheid is dat u, per ongeluk, iets vernielt of iemand letsel toebrengt. Daar komt de aansprakelijkheidsverzekering zzp goed van pas. Dit is één van de belangrijkste zzp verzekeringen. Het gaat hier dus om meer dan de gebruikelijke WA-verzekering die u als particulier hebt. Laat u daarom goed informeren voordat u deze verzekering afsluit want het moet passen bij uw bedrijfsrisico’s. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt overigens alleen schade voor de andere partij. Gaat u als ondernemer regelmatig naar het buitenland en dan buiten Europa, dan zult u een uitgebreidere aansprakelijkheidsverzekering moeten nemen.

Beroepsaansprakelijkheidverzekering zzp

Afhankelijk van het soort werk dat u aanbiedt, is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zzp aan te raden. Het kan namelijk gebeuren dat een klant door uw advies schade oploopt of zegt schade opgelopen te hebben. Veelal zal dit tot een juridische zaak leiden. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking bij financiële schade door de advisering, het handelen of niet-handelen van verzekerde. Dus niet ten gevolge van materiële en/of letselschade. Deze verzekering is in veel gevallen een belangrijke zzp verzekering om af te sluiten. Bent u niet tegen iets dergelijks verzekerd, dan kunnen de kosten een zware last op het bedrijf leggen.

Is er nog een andere aansprakelijkheid?

Alhoewel dit geen vorm van aansprakelijkheid ten opzichte van anderen is, maar meer ten opzichte van uzelf, kunt u overwegen om verlies te voorkomen. Hier helpt een zogenaamde kredietverzekering. Deze is extra interessant voor ondernemers die op factuur leveren. Want wat doet u als een klant niet betaalt? Dat is in alle gevallen vervelend, want het zorgt voor extra werk, kosten en zenuwen. Bij grotere bedragen kan het zelfs de hele onderneming bedreigen. Er bestaan in wezen twee soorten kredietverzekeringen. De een die de niet betaalde factuur, tot 100% oplopend, vergoedt. De verzekering die contracten meeneemt, waardoor u, bij het niet nakomen van contractverplichtingen van de kant van de opdrachtgever, dekking kunt krijgen. Dit is met name interessant voor ondernemers met klanten in het buitenland.

Rechtsbijstandverzekering ZZP

De rechtsbijstandverzekering zzp is een belangrijke zzp verzekering wanneer u juridische bijstand nodig heeft. U weet maar nooit hoe een contract met een werkgever verloopt. Overigens kan een rechtsbijstandverzekering ook hulp bieden wanneer u onverhoopt bij een ongeluk betrokken raakt waarbij de juridische nasleep onaangenaam wordt.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP (AOV)

Een andere belangrijke verzekering is de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor de ondernemer. Deze dekt loonuitval mocht u ziek of arbeidsongeschikt worden. Voor de ondernemer geldt namelijk dat hij niet, zoals de gewone werknemer, automatisch tegen ziekte uitval verzekerd is. Hier spelen een aantal zaken een rol.

  1. Welk bedrag wilt u verzekeren. Dit bedrag moet in de lijn met uw werkelijk genoten inkomsten.
  2. Welk eigen risicoperiode. Deze periode neemt u voor eigen risico. Hoe langer deze periode, hoe lager de premie.

Een dergelijke AOV is nu nog niet wettelijk verplicht. In het pensioenakkoord is echter vastgelegd dat ZZP’ers zich verplicht moeten gaan verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Nu zijn traditionele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen vaak kostbaar. Startende ondernemers zullen al snel besluiten deze verzekering niet te nemen. Leg het niet te snel naast u neer, want het niet verzekerd zijn, kan nogal wat gevolgen hebben.

Alternatieve oplossing bij ziekte voor de ZZP’er

Sinds kort biedt Lancyr een alternatief voor de ZZP’er bij ziekte / arbeidsongeschiktheid: een eenvoudige, flexibele oplossing voor de eerste 2 jaar ziekte / arbeidsongeschiktheid waarbij een groep ondernemers elkaar helpt als er iemand binnen de groep ziek wordt.

Dit doen we door middel van een zogenaamd crowdsurance platform. Een oplossing die een stuk goedkoper is dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering en de ZZP’er toch helpt met een vast maandbedrag bij ziekte.

Lees hier meer over Lancyr Crowdsurance, de oplossing bij arbeidsongeschiktheid voor de ZZP’er.

Overige ZZP verzekeringen

Naast bovenstaande zzp verzekeringen zijn er nog een aantal verzekeringen die voor zzp’ers belangrijk kunnen zijn, zoals de zakelijke autoverzekering en de zorgverzekering zzp.

ZZP autoverzekering
Heeft u een bedrijfswagen die redelijk nieuw is? Overweeg dan vooral om een all riskverzekering te nemen. Schade aan uw eigen auto wordt ook vergoed. U bent veel op de weg en op allerlei plekken waardoor de kans op kleinere schade heel realistisch is. Op die manier kan een bedrijfswagen snel aan waarde verliezen. Bij oudere auto’s kunt u overwegen een wa plus of alleen wa te kiezen.

Zorg ook voor een goede schade-inzittenden verzekering. Mocht u en/of uw medepassagier flinke letselschade hebben, dan kunnen heel veel kosten, ook inkomensderving, vergoed worden. Wat het ook wordt, zorg voor een goed rittenoverzicht. Dat voorkomt achteraf heel wat problemen met de belasting, zeker als er sprake is van een eventuele bijtelling.

Zorgverzekering ZZP
Wanneer u als ZZP’er werkt krijgt u, in tegenstelling tot iemand die in loondienst werkt, niet doorbetaald als u ziek bent. Een goede zorgverzekering is daarom erg belangrijk, zodat u zo snel mogelijk weer kunt gaan werken. Wanneer u als ZZP’er vaak op verschillende locaties werkt is het aan te raden om te kiezen voor een restitutie zorgverzekering.
Met een restitutie zorgverzekering heeft u namelijk vrije zorgkeuze en kunt u naar ieder ziekenhuis.

Heeft u nog vragen over ZZP verzekeringen dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

ZZP verzekeringen
Aantal stemmen: 65 Gemiddelde score: 2.2