BeroepsaansprakelijkheidsverzekeringMarkel Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) beschermt u tegen de financiële gevolgen van een aansprakelijkstelling omdat u in de uitoefening van uw beroep een ‘fout’ hebt gemaakt. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de zuivere vermogensschade. Dus omzet schade die een bedrijf heeft door een fout. Er is sprake van zuivere vermogensschade als de persoon die u aansprakelijk stelt schade lijdt aan zijn vermogen. U kunt dan denken aan verlies van winst, inkomen maar ook omzetschade.

Hoe vraagt u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan?

Hiscox beroepsaansprakelijkheidsverzekeringDe aanvraag voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering doet u online op deze website. U kiest hieronder eerst de juiste branche en vervolgens kiest u uw beroep. Wij bieden ondertussen zo’n 200 beroepen aan!

Let op: Bij het aanvragen van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering vragen wij om een digitale versie (.PDF) van uw CV. Het uploaden van uw CV is verplicht om de aanvraag te voltooien.

Staat uw beroep er niet tussen? sommige beroepen zijn alleen via een offerte aan te vragen.

Tip van onze adviseur

“Ik zie vaak dat mensen die bij ons online een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten, zich vaak vergissen tussen de beroeps- en de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Dit komt omdat de afkortingen ook erg op elkaar lijken. Zo staat de BAV voor Beroepsaansprakelijkheidsverzekering en AVB voor Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Deze laatste wordt ook wel een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering genoemd. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt puur zuivere vermogensschade.”

Lees hier wat het verschil is tussen een BAV en AVB

Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB)

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven biedt dekking bij zaak- of personenschade. Oftewel er is schade aan een ding, een goed (lees zaak) of een persoon (letselschade) waar een ondernemer verantwoordelijk voor wordt gehouden. Is er geen schade aan een goed of persoon dan keert deze aansprakelijkheidsverzekering bedrijven niets uit!

Voorbeeld: een ict’er stoot per ongeluk iemands laptop van tafel. Er is een zaakschade. De schade wordt vergoed door de verzekeraar.
Voorbeeld: een timmerman draagt een ladder op zijn schouder en raakt met de raakt een voorbijganger. Deze heeft een flinke hoofdwond en stelt de timmer aansprakelijk voor zijn letselschade. Deze schade wordt vergoedt door de verzekeraar.

Een aansprakelijkheidsverzekering bedrijven voor zzp’ers heet een aansprakelijkheidsverzekering zzp.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt alleen dekking bij zuivere vermogensschade en juist niet bij zaak- en letselschade. Wij spreken van zuivere vermogensschade wanneer iemand schade lijdt aan zijn financieel vermogen (uitgedrukt in geld) door de advisering, het handelen of niet-handelen van een beroepsbeoefenaar. Het financieel vermogen gaat letterlijk afnemen.

Voorbeeld: een advocaat is vergeten voor een bepaalde datum in beroep te gaan tegen een uitspraak. Zijn cliënt kan aantonen dat hij kon winnen en stelt de advocaat aansprakelijk voor zijn geleden schade. De schade valt onder de dekking van een beroepsschadeverzekering.

Voorbeeld: een ict’er maakt fouten in een softwareprogramma. Zijn klant wordt geconfronteerd met enorme kosten om de gevolgen daarvan op te vangen. Er is geen zaakschade. De klant lijdt wel financiële schade die hij de ict’er daarvoor verantwoordelijk stelt. De schade valt onder de dekking van een beroepsschadeverzekering.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering versus Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven

Wanneer wij deze twee verzekeringen met elkaar vergelijken komen wij tot de conclusie dat elke beroepsgroep in aanmerking komt voor een avb maar niet elke beroepsgroep in aanmerking komt voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Immers, iedereen kan in zijn beroepshoedanigheid een schade veroorzaken aan een ding, goed of een persoon (letselschade). Maar niet ieder beroepsgroep veroorzaakt een schade waarin iemand alleen in vermogen schade lijdt. Meer weten over het verschil? 

Deze beroepsbeoefenaars kunnen vermogensschade veroorzaken zonder dat er schade is aan goederen of letsel. Vandaar het woord zuivere vermogensschade.

Bij artsen wordt een andere maatstaf gebruikt om te bepalen of er een onrechtmatige daad is gepleegd. Er wordt daar gekeken hoe andere artsen in dezelfde situatie gehandeld zouden hebben.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering premie

De kosten voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn mede afhankelijk van beroepsgroep, hoogte eigen risico, verzekerde bedragen,  jaaromzet, schadefrequentie en schadepercentage, aard bedrijf, aard geleverde diensten, etc.

Wij kunnen u al een premie aanbieden vanaf € 310,00 per jaar.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ZZP 2024

Bij het uitoefenen van uw beroep als zzp’er krijgt u te maken met allerlei (specifieke) risico’s. U kunt daar aansprakelijk voor worden gesteld door een opdrachtgever. Een gewone aansprakelijkheidsverzekering biedt vaak onvoldoende dekking voor zeer specifieke risico’s. Deze risico’s zijn echter wel mee te verzekeren op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Hoewel u risico’s wellicht optimaal beheerst en werkzaamheden zeer nauwkeurig uitvoert, kan het toch gebeuren dat er iets mis gaat. Een foutje zit in een klein hoekje, nietwaar? De gevolgen hiervan zijn niet altijd te overzien. Om de continuïteit van uw eenmanszaak te waarborgen, is het verstandig de mogelijkheden te onderzoeken om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering ZZP af te sluiten. Dit doet u uiteraard eenvoudig via onze website.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergelijken in 2024

In uw zoektocht naar desbetreffende verzekering heeft u de keuze uit meerdere verzekeringsmaatschappijen. Uiteraard wenst u een verzekering die het beste aansluit op uw wensen en op de beroepsgroep waarin u werkzaam bent. Daarom is het van belang dat u de verschillende verzekeraars met elkaar vergelijkt op premie en voorwaarden. Onze medewerkers kunnen u daarin veel werk uit handen nemen door een offerte voor u te maken. U wilt niet meer betalen dan nodig, maar wel verzekerd zijn van uitstekende polisvoorwaarden. Bent u benieuwd naar welke opties er voor u als zzp’er zijn? Start direct met vergelijken.

Beroepsaansprakelijkheid

Bij beroepsaansprakelijkheid is het belangrijk om te weten wat hiermee precies wordt bedoeld. In het algemeen kunnen we het omschrijven als aansprakelijkheid voor de gevolgen van fouten die worden gemaakt bij de uitoefening van uw beroep. Uiteraard heeft dit concreet betrekking op werkzaamheden die worden uitgevoerd bij derden. Heel expliciet gaat het over vermogensschade die een partij lijdt door uw toedoen. Dit ontstaat bijvoorbeeld door verkeerde advisering of het onjuist handelen van u als beroepsoefenaar. Kleine onjuiste handelingen hebben soms grote consequenties waardoor een ondernemer vermogensschade lijdt. Dit risico wordt gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Waarom een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

Er zijn allerlei zaken waarvoor u als ondernemer aansprakelijk kan worden gesteld. Nalatigheid, vergissing, verzuim, onjuiste advisering en verkeerd handelen zijn slechts enkele risico’s die worden afgedekt met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Beroepsaansprakelijkheid is bij elke branche verschillend, daarom is het verstandig om goed na te denken over de risico’s van uw eenmanszaak. Stel uzelf de vraag op welke manier u (niet moedwillig) vermogensschade kunt toebrengen aan derden? Dek de desbetreffende risico’s af met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht?

U bent niet verplicht om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Wel is het echter zo dat niet alles gedekt wordt door de gewone bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Daarom is het verstandig om een ‘aanvullende’ beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Soms is het zelfs zo dat een opdrachtgever u verplicht om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Dit staat vermeld in de opdrachtomschrijving of overeenkomst die u samen heeft getekend. De premie van deze verzekering wordt onder meer bepaald door de beroepsgroep waarin u werkzaam bent, het verzekerd bedrag, uw jaaromzet en de diensten die u levert.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering betekenis

De betekenis van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan als volgt worden beschreven: dekking bij een zuivere vermogensschade (en juist niet bij zaak- en letselschade). Van zuivere vermogensschade is sprake wanneer men schade lijdt aan zijn/haar financieel vermogen (uitgedrukt in geld) door adviezen, het handelen of niet-handelen van een beroepsbeoefenaar. Het financieel vermogen gaat letterlijk afnemen.

Kostprijs beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Kijkend naar de kostprijs van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dan kunnen wij stellen dat deze flink zijn verlaagd. Dat is voor de ondernemer prettig. En veilig. Men kan dan denken aan een kostprijs vanaf € 310,00 per jaar exclusief 21% assurantiebelasting. Wij zijn hierbij gegaan van een minimum verzekerd bedrag van € 250.000,00 maximaal per claim en maximaal per jaar.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan in een aantal beroepsgroepen worden ingedeeld:

 • communicatie, pr, reclame, marketing
 • management en consultancy
 • automatisering, it, ict
 • financieel
 • juridisch
 • techniek
 • medisch
 • overige

Voor een medisch beroepsaansprakelijkheidsverzekering (chirurg, tandarts, dierenarts) kan het best contact opgenomen bij de VVAA. Deze is daarin gespecialiseerd. Voor vele andere beroep, van reisbureau tot tekstschrijver, van accountant tot advocaat, kan men bij ons terecht.

Deze pagina is voor het laatst geactualiseerd op 19-2-2024

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Consultants

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering adviseur

Als consultant geeft u adviezen vanuit uw expertise en doet dit uitermate zorgvuldig. Het kan gebeuren dat uw opdrachtgever een financiële schade heeft en u daarvoor aansprakelijk stelt. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering ZZP beschermt u tegen de hoge (juridische) kosten die gepaard gaan met een aansprakelijkheidsstelling vanwege een fout advies.

Overige beroepen

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Voor alle overige beroepen kunnen wij u ook een scherp tarief aanbieden.

 • Bent u een advocaat?
 • Werkt u in de bouw?
 • Bent u technisch ingesteld?

Ook een Aansprakelijkheidsverzekering ZZP?

Aansprakelijkheidsverzekering overige beroepen

Een aansprakelijkheidsverzekering ZZP dekt de schade die u tijdens uw werkzaamheden toebrengt aan een ander en u wordt hiervoor aansprakelijk gesteld.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Aantal stemmen: 22 Gemiddelde score: 4