Dekkingen / Modules Verkeer + bedrijfsvoering & incasso Verkeer + bedrijfsvoering & incasso + inkoop Verkeer + bedrijfsvoering & incasso + inkoop  + verkoop
Standaard jaarpremie € 220,48 € 263,08 € 318,26
  Bereken uw premie Bel 088 – 020 4525 voor gratis advies of een aanbod op maat
Eerstelijns helpdesk voor al uw juridische vragen checked checked checked
Verhaal van letsel- en materiële schade bij verkeersdeelname (ook privé gebruik motorvoertuig) checked checked checked
Geschil rondom sociale wetgeving checked checked checked
Geschil rondom koop, huur en onderhoud van bedrijfsruimte checked checked checked
Geschillen over uw verzekeringen en vergunningen checked checked checked
Geschillen met de overheid (waaronder bestemmingsplan en vergunningen) checked checked checked
Contractuele geschillen voor instandhouding van uw bedrijf (bijvoorbeeld kantoorinventaris, gereedschap, laptop, mobiele telefoon) checked checked checked
Incassobijstand checked checked checked
Geschil rondom gebruikmaken van alle diensten en productie van derden checked checked
Geschillen met leveranciers over de inkoop van goederen en diensten checked checked
Geschillen met klanten/afnemers over geleverde producten en diensten checked
Geschil rondom aannemen van werk checked
Subsidies en overheids bijdragen
Belastinggeschillen
Geschil rondom intellectuele en industriële eigendom, auteurs-, octrooirecht e.d.
Extra’s
Korting op advocatentarief wanneer nodig checked checked checked
  Bereken uw premie Bel 088 – 020 4525 voor gratis advies of een aanbod op maat

Dekkingsoverzicht Rechtsbijstandverzekering ZZP
Beoordeel deze pagina