ZZP onderzoek zakelijke verzekeringen 2018

Achtergrond

Nederlandse ZZP’ers hebben te maken met verschillende soorten zakelijke verzekeringen die zij af kunnen en (soms zelfs) moeten sluiten. Zo is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, ook wel BAV, voor sommige ZZP’ers verplicht. Het gaat dan om beroepsgroepen waar de financiële gevolgen van een aansprakelijkstelling -door bijvoorbeeld fout advies- groot kunnen zijn. Het betreft hier bijvoorbeeld zelfstandige financieel adviseurs, advocaten, notarissen, accountants en architecten, die om die reden verplicht zijn om een BAV af te sluiten.

Een andere zakelijke verzekering, de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (of: AVB); is daarentegen niet verplicht maar wel raadzaam. Deze verzekering dekt bij aansprakelijkstelling materiële schade aan andermans eigendommen of personen.

Voor ZZP’ers is het soms lastig om door de bomen het bos te zien. Dit wordt ook beaamd door de landelijke belangenbehartiger voor ZZP’ers: ZZP-Nederland. Veel ZZP’ers denken volgens de organisatie namelijk dat ze al verzekerd zijn voor aansprakelijkheid omdat ze al een WA verzekering en een rechtsbijstandverzekering hebben voor hun gezin. Privé verzekeringen bieden echter geen dekking bij schade die is ontstaan door bedrijfsmatige werkzaamheden.

De vraag rijst hierdoor op welke manier en hoe ZZP’ers uit verschillende beroepsgroepen zich verzekeren voor de aansprakelijkheid, zowel voor het bedrijf als voor het beroep.

Aanleiding onderzoek

Lancyr, verzekeraar in zowel particuliere als zakelijke verzekeringen, merkte op dat een substantieel aantal aanvragen afkomstig is van de beroepsgroep bouwarbeiders die als ZZP’er actief zijn. Dit was voor Lancyr een reden om alle verschillende beroepsgroepen onder de loep te nemen in een onderzoek op gebied van keuzes die ZZP’ers maken bij zakelijke aansprakelijkheidsverzekeringen.

Aan de hand van interne data, gecombineerd met CBS data, werd de aard en omvang van deze zakelijke verzekeringen onder ZZP’ers onderzocht en in kaart gebracht. In totaal werd een willekeurige selectie van 2.158 -door Lancyr verstrekte- verzekeringen uit 2017 onderzocht.

ZZP’ers over het algemeen uitsluitend verzekerd met AVB

Ruim 76 procent van de onderzochte ZZP’ers met een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering heeft een AVB verzekering.
Een veel lager percentage; 16 procent, heeft zich verzekerd met een BAV verzekering.
Zo’n 7 procent van de ZZP’ers heeft tot slot zowel een BAV als een AVB verzekering.

ZZP’ers in de bouw zakelijk vaakst verzekerd

Ruim een derde (35,5 procent) van de onderzochte aansprakelijkheidsverzekeringen werd afgesloten door ZZP’ers die werkzaam zijn als bouwarbeider, specialist bedrijfsbeheer of sociaal werker.

Van alle onderzochte aansprakelijkheidsverzekeringen voor ZZP’ers, vertegenwoordigen bouwarbeiders hierin het grootste aandeel. In totaal werd 17,5 procent van de BAV en/of AVB verzekeringen afgesloten door deze beroepsgroep. Binnen deze beroepsgroep heeft 94 procent een AVB, en 5 procent heeft een BAV. 2 procent van de bouwarbeiders heeft zowel een BAV als een AVB.

Naast bouwarbeiders zijn ook zelfstandige ‘specialisten bedrijfsbeheer’, zoals arbeidsbemiddelaars, consultants en loopbaancoaches; vaker verzekerd voor aansprakelijkheid. 10,5 procent van alle onderzochte polissen werd afgesloten door een specialist bedrijfsbeheer. 71 procent van deze specialisten sloot een AVB af, en 17 procent sloot een BAV af. 12 procent van deze beroepsgroep heeft zowel een AVB als BAV.

Verder vielen ook de zelfstandige ‘sociaal werkers’ op, die zo’n 7,6 procent van het totaal aantal polissen aangingen. 76 procent van de sociaal werkers koos voor de AVB, en 19 procent koos voor een BAV. 5 procent van de sociaal werkers heeft zowel een AVB als BAV.

Sportinstructeurs vaker actief als zzp’er, maar minder vaak BAV-verzekerd

De afgelopen jaren zijn steeds meer vaste dienstverbanden omgezet naar flex dienstverbanden en zzp-constructies, zo blijkt uit cijfers van het CBS en De Nederlandsche Bank. Deze trend is het grootst onder de beroepsgroep sportinstructeurs, zo blijkt. Volgens de laatste cijfers is het aandeel sportinstructeurs met ZZP vast dienstverband het afgelopen decennium gestegen met zo’n 53 procent. Inmiddels is 33% van alle sportinstructeurs zzp’er. Van alle onderzochte aanvragen, is 1,3% afkomstig van sportinstructeurs.

BAV vaakst afgesloten onder Juristen

Van alle beroepsgroepen, denken juristen het vaakst aan een BAV verzekering. Onder juristen heeft 56 procent een BAV verzekering. De AVB wordt onder juristen daarentegen significant minder vaak afgesloten (30 procent). Een verklaring hiervoor? Jurist Van Duyneveldt-Franken omschreef het als volgt in Intermediair:

‘Welke verzekering je nodig hebt, hangt vooral af van het soort werk dat je als ZZP’er verricht. Heb je vooral een adviespraktijk als jurist en werk je niet of nauwelijks op locatie bij je opdrachtgever, dan zal een AVB-polis wellicht overbodig zijn. Een BAV is dan echter wel aan te raden, zelfs als dat niet verplicht is als jurist. Als je daarentegen juist alleen maar bij je opdrachtgever werkt in een meer uitvoerend beroep, waarbij de kans dat je schade kan toebrengen aan zaken van je opdrachtgever groot is, dan is een BAV waarschijnlijk niet nodig, maar een AVB wel.’

Managers administratieve dienstverlening best verzekerd

ZZP’ers in de beroepsgroep ‘managers zakelijke en administratieve dienstverlening’ dekken zich, van alle beroepsgroepen, het beste in met zowel een BAV als een AVB verzekering.

Het percentage dat beide verzekeringen heeft afgesloten is liefst 33 procent. 22 procent van deze beroepsgroep heeft uitsluitend een AVB en 44 procent heeft uitsluitend een BAV.

Het aantal ZZP’ers in deze beroepsgroep is wel gedaald ten opzichte van 5 jaar geleden. De daling bedraagt zo’n 24,5 procent.

Beroepsgroepen die zich opvallend vaker verzekeren

Kijkend naar de beroepsgroepen binnen de verzekeringsaanvragen, tegenover de verdeling van het aantal beroepsgroepen ten opzichte van het totaal aantal ZZP’ers in nederland, is een verwachting te maken voor het aantal aanvragen per beroepsgroep. Als dit verwachte aantal aanvragen wordt vergeleken met het daadwerkelijk aantal aanvragen, valt op dat bepaalde beroepsgroepen sterk afwijken.

Sociaal werkers vragen bijna vijf keer zo vaak (487 procent vaker dan verwacht) een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering aan dan verwacht. Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich de voedselverwerkers (zoals koks) die juist minder vaak dan verwacht een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering aanvragen.

5 beroepsgroepen die zich vaker dan verwacht verzekert voor aansprakelijkheid:

  1. Sociaal werkers – 487% ten opzichte van de verwachting
  2. Elektriciens en Elektronica Monteurs – 417% ten opzichte van de verwachting
  3. Beveiligingswerkers – 336% ten opzichte van de verwachting
  4. Vakspecialisten gezondheidszorg – 299% ten opzichte van de verwachting
  5. Verzorgende – 212% ten opzichte van de verwachting

5 beroepsgroepen die zich minder vaak dan verwacht verzekert voor aansprakelijkheid:

  1. Bestuurders voertuigen en bedienend personeel – 32% minder vaak dan de verwachting
  2. Verzorging (waaronder kapsters) – 37% minder vaak dan de verwachting
  3. Schoonmakers – 57% minder vaak dan de verwachting
  4. Leiders kinderopvang – 72% minder vaak dan de verwachting
  5. Voedselverwerkende beroepen –  84% minder vaak dan de verwachting

Het zijn vooral beroepsgroepen waar vaker buitenshuis gewerkt wordt; die zich vaker tegen de aansprakelijkheid verzekeren. Vanuit dit perspectief vallen de beroepsgroepen schoonmakers, bestuurders voertuigen en leiders kinderopvang juist op. Deze groepen verzekeren zich beduidend minder vaak dan verwacht.

ZZP onderzoek zakelijke verzekeringen 2018
Beoordeel deze pagina