Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering ZZP voor schoonheidsverzorgers

Vergelijk hieronder de voorwaarden voor een aansprakelijkheidsverzekering ZZP voor schoonheidsverzorgers bij Lancyr.
“Let op: De verzekeringsvoorwaarden van de verzekeraar zijn te allen tijde leidend”

Is dit verzekerd?

Algemene aansprakelijkheid
Risicoaansprakelijkheid
Productenaansprakelijkheid
Beroepsaansprakelijkheid
Milieuaansprakelijkheid
Letsel of benadeling van de gezondheid al dan niet de dood ten gevolge hebbend
Directe beschadiging, vernietiging of verdwijning van zaken van derden, met inbegrip van het verontreinigd of vuil worden daarvan.
Indirecte gevolgschade
Voorrisico mee te verzekeren
Buitenlanddekking
De kosten van verweer bij ongegronde aansprakensoms
De kosten ter voorkoming of vermindering van schade
De wettelijke rente op de schade
Zuivere vermogensschadesoms
Opzicht tot een bedrag van € ………..,-.
Brandgevaarlijke werkzaamheden
Werkzaamheden bij particulieren
Werkzaamheden bij bedrijven
Inhuren zzp-er en onderaannemers
Voorwaarden vergelijken schoonheidsverzorging
Beoordeel deze pagina