Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering ZZP voor installateurs en technische beroepen

Vergelijk hieronder de voorwaarden voor een aansprakelijkheidsverzekering ZZP voor installateurs en andere technische beroepen bij Lancyr.

“Let op: De verzekeringsvoorwaarden van de verzekeraar zijn te allen tijde leidend”

Is dit verzekerd?

Algemene aansprakelijkheid:
Risico
aansprakelijkheid
Producten
aansprakelijkheid
Beroeps
aansprakelijkheid
Milieu
aansprakelijkheid
Letsel of benadeling van de gezondheid al dan niet de dood ten gevolge hebbend
Directe beschadiging, vernietiging of verdwijning van zaken van derden, met inbegrip van het verontreinigd of vuil worden daarvan.soms
Indirecte gevolgschade
Voorrisico mee te verzekeren
Buitenlanddekking
De kosten van verweer bij ongegronde aansprakensoms
De kosten ter voorkoming of vermindering van schade
De wettelijke rente op de schade
Zuivere vermogensschade
Opzicht tot een bedrag van € ………..,-.
Brandgevaarlijke werkzaamhedensoms
Werkzaamheden bij particulieren
Werkzaamheden bij bedrijven
Inhuren zzp-er en onderaannemers
Het bouwproject zelf
Montage
Voorwaarden vergelijken installateur
Aantal stemmen: 3 Gemiddelde score: 3