Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering ZZP Bouw

Vergelijk hieronder de voorwaarden voor een aansprakelijkheidsverzekering ZZP bouw bij Lancyr.

“Let op: De verzekeringsvoorwaarden van de verzekeraar zijn te allen tijde leidend”

Is dit verzekerd?

Algemene aansprakelijkheid:
Risicoaansprakelijkheid
Productenaansprakelijkheid
Beroepsaansprakelijkheid
Milieuaansprakelijkheid
Letsel of benadeling van de gezondheid al dan niet de dood ten gevolge hebbend
Directe beschadiging, vernietiging of verdwijning van zaken van derden, met inbegrip van het verontreinigd of vuil worden daarvan.soms
Indirecte gevolgschade
Voorrisico mee te verzekeren
Buitenlanddekking
De kosten van verweer bij ongegronde aansprakensoms
De kosten ter voorkoming of vermindering van schade
De wettelijke rente op de schade
Zuivere vermogensschade
Opzicht tot een bedrag van € ………..,-.
Brandgevaarlijke werkzaamhedensoms
Werkzaamheden bij particulieren
Werkzaamheden bij bedrijven
Inhuren zzp-er en onderaannemers
Het bouwproject zelf
Montage
Lees alle voorwaarden
Voorwaarden
Voorwaarden vergelijken bouw
Aantal stemmen: 1 Gemiddelde score: 5